PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Kroužky SUPER - NATURE
grantový projekt určený pro žáky 1. a 2. ročníků
V MB jsme jedinou ZŠ zařazenou do projektu. Cílem je rozšíření výuky AJ zavedením výuky od 1.ročníku metodou Helen Doron
Kroužky GLOBE
mezinárodní program
určený pro žáky 2. stupně
Jsme jedinou ZŠ v MB zařazenou mezi tzv.GLOBE školy. Žáci sledují vývoj počasí, kvalitu ovzduší, vody a půdy ...
Kroužky PROJEKT OVOCE DO ŠKOL
vstup pro rodiče
Happy Snack

Projekt STROM

V projektu „Strom“ se žáci prvních tříd a třídy deváté zaměřili na předvánoční téma „Strom splněných přání“. Jelikož přát si může bez rozdílů každý člověk, tak i naši žáci to své přání vyjádřili. Umět si přát je skutečně umění. Toto umění je vyjádřením roztomilých i půvabných snů všech žáků. Můžete si je přečíst na sněhových vločkách z papíru nalepených na našem stromě. Je tam spousta různých přání. Je zarážející až dojemné vidět, že z těch jednotlivých přání nelze s určitostí určit věk autora. Zůstávají jen dětské myšlenky a touhy. Některá přání se mohou plnit snadno a hned a jiné postupem času. Na některá přání se naopak bude muset dlouho čekat…. Když se přání a sen najednou splní, tak je roztomilé vidět jak žák „ožije“ a má obrovskou radost. Některá přání z našeho stromu: „abychom se všichni měli rádi“, abychom měli na všechno více času“, “novou televizi a mamku“, “dostat se na střední školu“, “hrát volejbal“, „podívat se do jiných zemi“ a mnoho dalších…. Chtěla bych popřát všem žákům, kolegům a rodičům, aby čarovná atmosféra Vánoc přetrvávala a úspěchy příštího roku ať předstihnou roky minulé. Krásné vánoční svátky. Mgr. Nina Dyčenková, třídní učitelka 1.A třídy. ... další informace