Home

Fairtradová skupina

Fairtradová skupina

Fairtradová skupina na naší škole se v letošním roce zaměřila na vás a na odpadky...otázky, které nás trápí: Třídíme odpad ve škole odpovědně? Proč je v šatnách v odpoledních hodinách takový nepořádek? Třídíte doma odpad? Mohli jste nám poslat fotku jako důkaz, že je pro vás doma přirozené myslet to s tříděním vážně. Žáky, kteří tak učinili - Adélka Henclová 8.A, Anička Pražáková 8.A, Karolínka Chudaničová 4.C, Lucka Henclová 3.A, Marek Dusil 2.C - sladce a fairtradově odměníme...jen škoda, že se vás zapojilo tak málo. Paní uklízečky nám pomohly monitorovat stav v šatnách a fotily a fotily...nebyly to pěkné obrázky. Některé z nich jsme umístili na naši nástěnku. Toto téma je stále velká výzva pro celou školu, toto téma neuzavíráme a prosíme o zamyšlení nad věcmi, které již nepotřebujeme...kam tedy s nimi? Za všechny fertrejďáky zdraví Eva Pražáková

Zpět


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb