Home

Jsme součástí aktivity eTwinning

Jsme součástí aktivity eTwinning
Naše škola se přidala do aktivity eTwinning, která je výbornou příležitostí účastnit se vzdělávacích projektů s partnery z dalších evropských zemí. Taková zkušenost je velmi významná pro posilování evropského rozměru ve vzdělávání, pro povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat, žít a pracovat kdekoliv v Evropě. V České republice eTwinning zastupuje a propaguje Národní podpůrné středisko, které je součástí Domu zahraniční spolupráce MŠMT. Více o této aktivitě na www.etwinning.cz
Žáci třídy 3.B pracovali během tohoto školního roku na mezinárodním vzdělávacím projektu s názvem "Discover Languages with playground games". Hlavním cílem tohoto projektu bylo prostřednictvím hry seznámit žáky partnerských škol s jejich národními jazyky.
Josef Suchánek, třídní učitel 3.B

Zpět


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb