Home

Kroužky ve 2. pololetí

Kroužky ve 2. pololetí

Milí rodiče, žádáme Vás o uhrazení platby za kroužky v období leden - květen. Červen bude ponechán na náhradní termíny za případné neplánované zrušení hodiny (nemoc apod.). Částku za kroužek prosím uhraďte na účet školy, poznámka: jméno +třída a název kroužku, nejpozději do 15. ledna 2018.   V případě, že nebude Vaše platba dohledána v tomto termínu, obdržíte upozornění emailem. Pokud nebude platba dohledána ani po tomto upozornění, budeme nuceni Vaše dítě z kroužku vyloučit. 

Zpět


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb