Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace

Vzhledem k probíhající rekonstrukci budovy byly v pondělí 14. 7. odpojeny na nezbytnou dobu telefonní linky. Ke komunikaci se školou využívejte v této době emailové kontakty. V neodkladných záležitostech kontaktujte přímo ředitelku školy M. Pavlíkovou na tel. čísle: 732 936 902.

Městu Mladá Boleslav se podařilo získat další peníze na zateplení budovy základní školy. V novém bude tentokrát 5. základní škola. „Od začátku tohoto projektu jsme vše plánovali tak, aby se většina prací stihla o letních prázdninách a co nejméně to nabouralo běžný chod školy. Bohužel se velmi protáhlo čekání na rozhodnutí o přidělení státní dotace na tuto velkou investici, bez které by město akci nezvládlo,“ dodal náměstek primátora Daniel Marek. Městu Mladá Boleslav byla v tomto týdnu přidělena dotace ve výši 10 milionů korun. Město s touto investicí počítalo již při přípravě rozpočtu na letošní rok, takže s pracemi se může začít ihned. Podle informací od firmy, která vyhrála výběrové řízení, bude největší část prací stihnuta během prázdnin. Podle předloženého harmonogramu by práce měly skončit koncem září a škola je na to zcela připravena. „Chci především poděkovat vedení 5. základní školy i ostatním základním a středním školám, kde najdou na měsíc žáci z 5. ZŠ azyl tak, aby bylo minimálně narušeno vyučování,“ dodal Marek. Rodiče budou o postupu informováni vedením školy. Zdroj: mb-net.cz

Školní rok 2014/15 budeme začínat dle následujícího rozpisu: Třídy 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C a 3. A + třídní p. učitelky K. Turková, M. Cindrová, K. Lazarová, L. Kašparová, M. Matoušková, M. Kamenická a J. Hanousková na 8. ZŠ, Václavkova 1040.
Třídy 3. B, 4. A, 4. B + tř. uč. L. Rozsypalová, O. Schwerdtnerová, J. Svátková na 3. ZŠ E. Beneše.
Třída 5. A + p. uč. J. Kučerová na 6. ZŠ Jilemnického.
2. stupeň, 7. – 9. roč., nastupuje do školy 22. 9. 2014. Bude upřesněno kam. S rodiči a žáky 6. ročníku byly podrobně probrány informace o adaptačním kurzu.
Více najdete v letáku...organizace začátku šk. roku.

"Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, je toho dost pro největší pýchu vychovatelů."
Karel Čapek

Naše škola byla na základě náročného výběru zařazena mezi 10 škol Středočeského kraje, které dostaly šanci zapojit se do projektu ESF „Školy v pohybu ve Středočeském kraji“. Jedná se o dlouhodobý projekt realizovaný firmou Aisis zaměřený na rozvoj školy a pedagogických pracovníků, jehož cílem je zvýšení kvality školy. Více na našich stránkách sekce projekty


Proč si vybrat naši školu Projekt Zdravá škola Kroužky
Podpora výuky Projekty Poradenské služby
Školní družina a klub Hudební škola YAMAHA Virtuální prohlídkaVšechny kroužky jsou ve školním roce 20013/14 otevřeny pro veřejnost.
Zájemci získají další informace na tel. čísle školy: 326 211 170 - 172

  • Naše škola je zapojena do projektu EU peníze školám. V rámci šablony III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT zpracovali vyučující také digitální učební materiály. V případě zájmu ze strany pedagogické veřejnosti nás, prosím, kontaktujte na emailu: klimova@5zsmb.cz.
  • projektu EU peníze školám
  • Naše škola je zapojena do projektu Region bezpečného internetu: Rozvoj kompetencí pracovníků škol v oblasti ICT a online bezpečnosti ve Středočeském kraji. Reg. číslo: CZ.1.07/1.3.04/03.0034. Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financován z Evropského sociálního fondu a ze Státního rozpočtu ČR.
  • Dne 20.8.2012 zahájila naše škola realizaci projektu Interjaz/Cizí jazyky na interaktivních tabulích (reg.č. CZ.1.07/1.3.04/04.0012) financovaného z EU a státního rozpočtu ČR. Více na stránkách www.interjaz.cz
  • Naše škola se účastní projektu "Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem". Více o projektu najdete na Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

  • projektu