Home

Hodnocení žáků na závěr 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Hodnocení žáků na závěr 2. pololetí šk. roku 2019/2020

Vzhledem k množícím se dotazům k závěrečnému hodnocení žáků uvádíme...K hodnocení žáků za druhé pololetí byla vydána MŠMT vyhláška (v příloze). V té se kromě jiného praví, že se při klasifikaci má prioritně zohlednit období do 11. března. Podpůrně se má přihlížet k distančnímu vzdělávání, ale známkovat za toto období učitelé neměli. K vysvědčení za toto období se nikdy v budoucnu nebude přihlížet. Tedy nebude významné ani při přijímacím řízení na střední školy. Věřte, že hodnocení ve škole hodně řešíme. Každá paní učitelka či učitel stráví dlouhý čas přemýšlením nad každým žákem, nad tím, jakou známku nebo slovní hodnocení udělit.

Zpět


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb