Home>Žáci>Školní klub

Školní klub

 • zřizovatelem školního klubu (ŠK) je ředitelství školy
 • ŠK pracuje v návaznosti na potřeby a rozvrh školy
 • provoz školního klubu zajišťují 4 vychovatelé
 • klub mohou navštěvovat děti od 4. do 9. třídy
 • v klubu mohou žáci volně využívat žákovskou knihovnu, lezeckou stěnu, zahrát si stolní tenis, stolní fotbal a další deskové hry. Za pomoci vychovatelek si mohou připravit domácí úkoly, vytisknout referát nebo se zúčastnit organizované zábavy
Školní klub


Školní klub

Provoz školního klubu

Pondělí - Pátek 7:00 - 8:00 hod a 12:45 - 16:00 hod

Školní klub funguje na principu nízkoprahového zařízení, které zajišťuje volnočasové aktivity. Žáci mohou samovolně do školního klubu přicházet a odcházet.Školní klub s družinovým režimem

 • před začátkem a po skončení provozní doby školního klubu budou děti pobývat ve škoní družině (od 6:15 do 16:45 hod)
 • činnosti pod dohledem vychovatele
 • platba 200 Kč za měsíc nebo 20 Kč za den
 • Platí se ve dvou splátkách:
  září - prosinec 800 Kč, leden - červen 1200 Kč
Školní klub


Školní klub

Přihlášení a řád školního klubuPartneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb