Home>Žáci>Školní klub

Školní klub

  • zřizovatelem školního klubu (ŠK) je ředitelství školy
  • ŠK pracuje v návaznosti na potřeby a rozvrh školy
  • provoz školního klubu zajišťují 4 vychovatelé
  • klub mohou navštěvovat děti od 5. do 9. třídy
  • v klubu mohou žáci volně využívat žákovskou knihovnu, lezeckou stěnu, zahrát si stolní tenis, stolní fotbal a další deskové hry. Za pomoci vychovatelek si mohou připravit domácí úkoly, vytisknout referát nebo se zúčastnit organizované zábavy
Školní klub


Školní klub

Provoz školního klubu

Pondělí, středy, čtvrtek, pátek 7:00 - 8:00 hod. a 12:45 - 16:00 hod. V úterý 7:00 - 8:00 hod a 11:50 - 16:00 hod.

Školní klub funguje na principu nízkoprahového zařízení, které zajišťuje volnočasové aktivity. Žáci mohou samovolně do školního klubu přicházet a odcházet. 

 

  • Platí se ve dvou splátkách:
    září - prosinec 800 Kč, leden - červen 1200 Kč
  • jednorázový pobyt ranní je za 10 Kč, celodenní za 20 Kč
Školní klub


Školní klub

Přihlášení a řád školního klubuPartneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb