Home>Proč <span class="zmizni">my</span>>Vize školy

Vize naší školy

  Chceme být školou,

  která partnersky rozvíjí osobnost žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se rozhodnout a byl zodpovědný za své jednání;

  která pomocí efektivních metod výuky, vede žáky k týmové práci, k vzájemnému respektu a pomoci.

Vize školy


Školní klub

Škola pro život.

Vzdělání všem bez rozdílu,
podporovat zdraví, sílu.

Bezpečí všem chceme dávat,
správné lidi vychovávat.

Co se sami postarají,
partnerství si užívají.

Respekt, úcta, zodpovědnost,
učení je pro nás radost.Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb