Home>Škola>O škole

O Škole

 

Oficiální název školy : Základní škola Ml. Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace
Adresa : Mladá Boleslav, Dukelská 1112, PSČ 293 01, mapa - kudy k nám
Typ organizace : Příspěvková organizace
: 750 34 026
IZO : 613 600 797
Zřizovatel : Statutární město Mladá Boleslav
Vzdělávací program : Škola plná pohybu
Ředitelka školy : Mgr. Marcela Pavlíková
Účet školy : 484782319 / 2010, Fio banka
Datová schránka   kzgj7up
Organizační složky školy :
 • Základní škola
 • Školní družina
 • Školní klub
 • Školní jídelna
Telefon :
 • 326 329 627 - sekretariát
 • 326 211 170 - sekretariát
 • 326 211 171 - ředitelka školy
 • 326 211 186 - školní jídelna
 • 728 060 577 - školní družina
 • 326 211 175 - školní družina
E-mail :
Charakter školy : Škola je plně organizovanou školou s 1. – 9. ročníkem
V této budově sídlí od roku 1992.
Kapacita :
 • škola ve školním roce 2021/22 – 520 dětí
 • školní družina – 200 dětí
 • školní klub – 100 dětí
Personální zabezpečení :
 • pedagogický sbor tvoří 56 učitelů a 16 asistentů pedagoga
 • školní družina - 8 vychovatelek
 • školní klub – 2 vychovatelky a 2 vychovatelé
 • 11 správních zaměstnanců
 • spolupráce s psycholožkou  PhDr. Zuzanou Knesplovou
Zázemí školy :
 • 17 kmenových učeben
 • učebna fyziky a chemie
 • laboratoř fyziky a chemie
 • učebna přírodopisu a matematiky
 • 2 počítačové učebny
 • cvičná kuchyně
 • keramická dílna
 • tělocvična
 • zrcadlový sál
 • školní klub
 • školní knihovna
 • školní hřiště
 • 8 oddělení školní družiny
Počítačové vybavení :
 • v učebnách informatiky je 30 počítačů
 • v laboratoři fyziky a chemie jsou 4 počítače
 • všechny učebny jsou vybaveny 1 počítačem a dataprojektorem
 • každý učitel má vlastní notebook
 • ve výuce se využívá 35 IPadů
 • do všech kabinetů jsou rozvedeny telefonní linky
 • ve školním klubu jsou 2 počítače 
 • školní družina je vybavena 3 počítači
 • učitelé používají neomezeně 3 kopírky
 • k dispozici 10 interaktivních tabulí
 • všechny počítače jsou zapojeny do sítě


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb