Home>Učitel>Mentorink

Mentorink

Mentorink je velmi přirozený proces, se kterým se můžeme potkávat v různých etapách života a v různých rolích či situacích.

Jedni z nejstarších přirozených mentorů byli mistři řemesla, kteří předávali konkrétní dovednosti méně zkušenému učni. Podobně to tak může být i ve školách, kde učitel pomáhá absolventovi pedagogické fakulty rychleji vplout do učitelské praxe.

Kvalitní mentor je vlastně zkušený kouč s expertní znalostí v daném oboru či roli. Rozumí a důvěrně zná kontext, ve kterém se mentorovaný pohybuje. Využívá dovedností kouče a umí vědomě přecházet z koučovací role do role mentorské. V mentorské roli nabízí svůj názor, zkušenost či znalost.Co můžeme očekávat od mentora?

Mezi hlavní dovednosti mentora patří schopnost nalézt nejvhodnější cestu, jak předat své zkušenosti a dosáhnout toho, aby se je mentorovaný naučil co nejlépe využívat.

V mentorinku platí stejně jako v každé komunikaci to, že vysílač a přijímač musí být naladěny na stejnou vlnovou délku. V procesu mentorinku je zodpovědností mentora – vysílače - za to, že ladění funguje a vysílaná informace je pro mentorovaného – přijímače - čitelná a srozumitelná. To je základní dovednost mentora, který vytváří prostor pro aktivní a efektivní učení tím, že vytvoří (vyladí) stejnou vlnovou délku pro porozumění.

 

Co mentoring nabízí? 

Mentoring nabízí čtyři hlavní benefity:
  • Zvyšuje kvalitu pedagogických kompetencí, zejména v oblasti zvyšování úrovně praktických dovedností.
  • Umožňuje úspěšnou implementaci vzdělávacích strategií a požadavků kladených na učitele zvenčí prostřednictvím vlastní vnitřní motivace a vlastního vnímání úspěšnosti.
  • Nabízí rámec pro celoživotní učení a podporu v oblasti vlastního individualizovaného řízení učení.
  • Nabízí model nehodnotící spolupráce na procesu učení a zvyšování kompetencí učitele.
 

Jak spolupráce učitele s mentorem nebo mentorkou probíhá? 

Učitel – klient si určuje, co se chce naučit a mentor ho při tom podporuje. 

Mentor pomáhá učiteli stanovit si cíl, zmapovat svou výchozí situaci a hledat cestu, jak k cíli dojít. Součástí takového procesu je naplánování jednotlivých kroků a společné vyhodnocování, jestli měly pro učitele nějaký smysl a užitek.

V čem konkrétně může mentoring učiteli nebo učitelce pomoct?

Mezi nejčastější zakázky patří například formulace cílů výuky a jejich sdělování žákům na začátku každé hodiny, využívání metod aktivního učení, práce se skupinovou dynamikou, zavádění partnerské komunikace, přenášení zodpovědnosti na žáky, práce s hodnocením, stanovení kritérií pro hodnocení a podobně.Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb