Home>Rodič>Omluvenka

Omluvenka

Rychlý způsob jak omluvit vaše dítě z vyučování. Napište nám z kontaktního formuláře.


Informace k omluvence

  • Elektronická omluvenka slouží k rychlé informaci třídního učitele, nenahrazuje však písemnou omluvu v ŽK
  • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z předem známých důvodů, předloží včas předem svému třídnímu učiteli žádost o uvolnění z vyučování (za žáka žádá jeho zákonný zástupce).
  • Uvolnění do dvou dnů povoluje a omlouvá třídní učitel, na více než dva dny na základě písemné žádosti povoluje ředitel školy.
  • Nemůže-li se žák zúčastnit vyučování z nepředvídatelného důvodu, je povinen nejpozději do tří dnů oznámit třídnímu učiteli (v případě jeho nepřítomnosti vedení školy) důvod své nepřítomnosti (za žáka provede oznámení jeho zákonný zástupce). Pokud toto oznámení učitel včas nedostane, je povinen prokazatelně kontaktovat zákonného zástupce žáka a zjistit podstatu problému.
  • Po návratu do školy žák neprodleně předloží omluvenku v žákovské knížce třídnímu učiteli.
  • Během vyučování může žák odejít ze školy pouze po předložení písemné žádosti zákonného zástupce nebo za jeho osobního doprovodu.

Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb