Home>Žáci>Záškolák

Školní časopis ZÁŠKOLÁK

Jak to vidíme my, žáci. Časopis o nás, našich učitelích a škole.

Časopis Záškolák vycházel v minulosti jako občasník, letos by se měl stát měsíčníkem a více se zaměřit na aktuální dění ve škole.

Redakční rada

Radu vede
Mgr. Roman Král

Redakční rada pracuje letos v tomto složení:
Hana Lancová (8.A) Oliver Šlazyk (6. A)
Barbora Slivková (8.A) Kateřina Hrnčířová (6.B)
Kristýna Hradecká (5. B) Kristýna Bittmanová (7. A)
karolína Cedrychová (5. B) Zděnek Dančo (6. A)
Simona Lancová (5.B) Jakub Král (6. B)
Lucie Tylnerová ()  
   
   
 

Aktuální číslo

Starší čísla


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb