Home>Proč <span class="zmizni">my</span>>Proč si nás vybrat

Proč si vybrat naší školu

"Hrst elementárních znalostí a rozumná životní etika, podávaná slovem i příkladem, to je vše, čeho lze žádat na škole; a přidá-li se k tomu ještě zdraví a radost, je toho dost pro největší pýchu vychovatelů."

Karel Čapek

S pokorou k výše uvedeným slovům nabízíme informace, proč si vybrat naši školu.  Budujeme školu podporující zdraví.

Realizace těchto plánů v sobě zahrnuje tři oblasti:

  • pohoda prostředí (věcného, sociálního a organizačního)
  • zdravé učení (smysluplnost výuky, možnost výběru a přiměřenost výuky, spoluúčast a spolupráce při výuce, motivující hodnocení žáka)
  • otevřené partnerství (škola jako demokratické společenství, škola jako vzdělávací středisko)

Hlavními principy těchto přístupů jsou respekt k přirozeným potřebám jednotlivce a rozvíjení komunikace a spolupráce.

  Jsme zdravou školou.  Chceme dát dětem prostor pro volný čas

Nabízíme široký výběr mimoškolních aktivit (kroužky) a vedle školní družiny také školní klub pro žáky druhého stupně. Snažíme se tak umožnit dětem trávit čas ve škole zajímavými aktivitami od rána až do pozdních odpoledních hodin. 

  Škola je pro nás službou.

 


  Zdravé stravování je pro nás samozřejmost

Naše školní jídelna nabízí denně výběr ze dvou jídel vařených podle principů zdravého stravování, mimořádná a velmi oceňovaná je pravidelná nabídka několika druhů salátů. Nabídku školní jídelny doplňuje automat mlékáren Kunín, jsme zapojeni do programu Ovoce do škol (dobití mléčné kreditky)

  Naší snahou je jídelna „bez éček“.

 

  Učení není jen "mučení"

Součástí školní programu jsou celoročně zařazované další akce a aktivity (divadlo, výlety, exkurze, sportovní kurzy, adaptační pobyty a dny, projektové dny, zahraniční zájezdy ...). Žáci vydávají vlastní časopis.

  Chceme být aktivní školou.

 

Třídíme odpad, do výuky pravidelně zařazujeme ekologické projekty, aktivně se účastníme akcí pořádaných různými organizacemi města.

  Podporujeme udržitelný rozvoj.

 

Vyučujeme anglický jazyk od první třídy. Vedle anglického nabízíme také výuku ruského a německého jazyka. Od šesté třídy si mohou žáci v rámci nabídky volitelných předmětů zvolit hodiny anglické konverzace.

  Podporujeme rozvoj jazykových kompetencí.

 

Velký důraz klademe na účast žáků na řízení školy a snahu řešit jejich problémy (žákovský parlament, schránka důvěry, spolupráce s psycholožkou).

  Učíme žáky principům zastupitelské demokracie.

 

Pedagogický sbor se intenzivně vzdělává. Samozřejmostí je systematické vzdělávání celého sboru. Při samostudiu nám pomáhá bohatá knihovna pedagogické literatury.

  Usilujeme o skutečnou reformu naší školy, nikoliv jen „na papíře“.

 

Všechny problémy se snažíme řešit, nezametáme je pod koberec.

  Čínské přísloví: Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb