Home>Žáci>Školní družina

Školní družina

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze školní družiny

  • zřizovatelem školní družiny (ŠD) je ředitelství školy
  • ŠD pracuje v návaznosti na potřeby a rozvrh školy
  • ŠD má osm oddělení, která jsou rozdělena podle věku žáků – pro 1. až 5. třídu. K dispozici jsou 3 herny, část školního klubu a třídy 1. stupně.
  • všechna oddělení využívají také prostory školního hřiště, lesopark Štěpánka nebo hřiště na městském koupališti
  • provoz v 8 odděleních zajišťuje 9 vychovatelek
Školní jídelna


Školní jídelna

Provoz družiny

Provoz 6:15 – 8:00 hod a 11:50 – 16:45 hod

Žáci mohou využít k dopravě do družiny školní autobus ze sídliště Severní město. Děti vždy doprovází osoba pověřená ředitelkou školy.

ráno odjezd odpoledne odjezd

zastávka Sídliště Foky 7:30 hod
zastávka U hřiště 7:31 hod

zastávka Kaufland 7:32 hod

konečná Jilemnického

ul. Jilemnického 15:00 hod.

výstup: FOKY, Havlíčkova ul. U hřiště, 

konečná: U KauflanduPřihlášení a řád družiny

Školní jídelna


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb