Home>Žáci>Školní družina

Školní družina

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze školní družiny

 • zřizovatelem školní družiny (ŠD) je ředitelství školy
 • ŠD pracuje v návaznosti na potřeby a rozvrh školy
 • ŠD má osm oddělení, která jsou rozdělena podle věku žáků – pro 1. až 5. třídu. K dispozici jsou 3 herny, část školního klubu a třídy 1. stupně.
 • všechna oddělení využívají také prostory školního hřiště, lesopark Štěpánka nebo hřiště na městském koupališti
 • provoz v 8 odděleních zajišťuje 9 vychovatelek
Školní jídelna


Školní jídelna

Provoz družiny

Provoz 6:15 – 8:00 hod a 11:50 – 16:45 hod

Žáci mohou využít k dopravě do družiny školní autobus ze sídliště Severní město. Děti vždy doprovází osoba pověřená ředitelkou školy.

ráno odjezd odpoledne odjezd

zastávka Havlíčkova, Foky 7:30 hod
zastávka U hřiště 7:31 hod

zastávka Kaufland 7:32 hod

konečná ul. Dukelská

ul. Jilemnického 15:00 hod.

zastávka  Kaufland

U hřiště

konečná: Havlíčkova, FOKY,  

 Přihlášení a řád družiny

 • Přihláškou do ŠD je zápisový lístek, který vyplní rodiče.
 • dítě je možné přihlásit kdykoliv v průběhu školního roku
 • poplatek za ŠD:  Platí se buď jednorázově 2500,- Kč na celý školní rok (nebo podomluvě  na období září - prosinec - tj. 1000 Kč a období leden - červen - tj. 1500 Kč).
 • jednorázový pobyt ranní je za 15 Kč, celodenní za 25 Kč
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Školní vzdělávací program školní družiny

Vážení rodiče, od pondělí 12.9. 2022 se mění časové možnosti pro vyzvednutí vašich dětí ze školní družiny. Bude možné děti vyzvednout po obědě od 11:50 do 13:30, poté až od 14:30 do 16:45 (pondělí až pátek). 

Mnohkrát děkujeme za pochopení a spolupráci. 
Školní jídelna


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb