Home>Žáci>Školní družina

Školní družina

 • zřizovatelem školní družiny (ŠD) je ředitelství školy
 • ŠD pracuje v návaznosti na potřeby a rozvrh školy
 • ŠD má osm oddělení, která jsou rozdělena podle věku žáků – pro 1. až 5. třídu. K dispozici jsou 3 herny, část školního klubu a třídy 1. stupně.
 • všechna oddělení využívají také prostory školního hřiště, lesopark Štěpánka nebo hřiště na městském koupališti
 • provoz v 8 odděleních zajišťuje 8 vychovatelek
Školní jídelna


Školní jídelna

Provoz družiny

Provoz 6:15 – 8:00 hod a 11:50 – 16:45 hod

Žáci mohou využít k dopravě do družiny školní autobus ze sídliště Severní město. Děti vždy doprovází osoba pověřená ředitelkou školy.

ráno odjezd odpoledne odjezd
zastávka Sídliště Foky 7:30 hod
zastávka U hřiště 7:32 hod
zastávka U Kauflandu 7:35 hod
ul. Jilemnického 15:00 hod


Přihlášení a řád družiny

 • Přihláškou do ŠD je zápisový lístek, který vyplní rodiče a na zadní stranu uvedou denní odchody dítěte.
 • dítě je možné přihlásitkdykoliv v průběhu školního roku
 • poplatek za ŠD je 200 Kč / měsíc
 • jednorázový pobyt ranní je za 10 Kč, celodenní za 20 Kč
 • Platí se ve dvou splátkách:
  září - prosinec 800 Kč, leden - červen 1200 Kč.
 • Vnitřní řád školní družiny
 • Školní vzdělávací program školní družiny
Školní jídelna


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb