Home>Škola>Školní jídelna

Školní jídelna

Prioritou školní jídelny je zajišťování obědů pro žáky naší školy. O kvalitní a pestrou stravu se stará šestičlenný tým vyučených kuchařek.

Přihláška ke stravování

V jídelně je 112 míst. Obědy zde odebírá 480 žáků a zaměstnanců školy a 6 cizích strávníků.

Vize školní jídelny
Jednou z priorit zdravého životního stylu je naučit se správným stravovacím návykům: Naším cílem je během devítileté docházky seznámit žáky se zásadami správné výživy i s různými možnostmi přípravy pokrmů. Více o Vize školní jídelnyŠkolní jídelna

Provoz jídelny a výdej obědů

Provozní doba pro strávníky – 7:00 – 14:00 hod

vedoucí : Alena Hradcová

Tel. :         326 211 186

e-mail :    jidelna@5zsmb.cz

Strava se vydává po předložení čipu. Jednotlivé obědy a svačiny můžete objednat nebo i odhlásit přes internet "Naše jídelna". Do programu se přihlásíte zadáním jména a hesla, které obdrží každý strávník od vedoucí jídelny.

 • 11:30 – 11:50 hod cizí strávníci a důchodci, zaměstnanci (vlastní nádoby)
 • 11:30 – 11:50 hod v první den nemoci (do vlastních nádob), ostatní
 • 11:50 – 14:00 hod žáci a zaměstnanci školy
 • Svačiny -  v době velké přestávky


Odhlašování obědů

 •  do 6 hod ráno na týž den - telefonicky  - 326 211 186 do 14 hod den předem, e-mailem - jidelna@5zsmb.cz, přes internet “Naše jídelna“  
 • oběd je nepřenosný
 • pokud oběd nelze první den nemoci odhlásit, mohou ho rodiče odebrat domů (vlastní nádoby)  v době od 11:30 – 11:50 hod     
 • Upozornění: Dle vyhlášky č. 107/2005Sb. o školním stravování je žákovi poskytováno stravování v době školního vyučování. Žáci mají nárok na dotovanou cenu (hradí pouze cenu potravin) po dobu jejich pobytu ve škole nebo pouze první den neplánované nepřítomnosti. Ostatní obědy musí odhlásit. Pokud je neodhlásí, bude mu účtována plná cena obědu zvýšená o režii. Tato částka bude příští měsíc připočtena k obědům.

  Žádáme strávníky, aby věnovali pozornost odhlašování obědů a zamezili tak zbytečným nákladům a plýtvání potravinami.

Hodnocení jídelny

Ústav preventivního lékařství hodnotí jídelní lístek naší školní jídelny:

Výňatek: "Jídelní lístek naplňuje všechny požadavky pestrého a zdravého jídelníčku ve školním stravování. Paní vedoucí a jejímu týmu nelze než pogratulovat k takovémuto jídelníčku, z něhož lze vyčíst nejen zkušenost, ale také nadšení a odpovídající odborné znalosti. Doufám, že i strávnici oceňují tuto snahu o kvalitní a zároveň chutnou nabídku obědů."

Hodnocení Ústavu preventivního lékařství

 Platba a cena stravného

Platbu za obědy lze provádět

 • inkasem, případně hotově

 • stravné se hradí zálohově, měsíc dopředu, první záloha k 20.8.
 • žáci jsou zařazeni do skupin strávníků podle věku /vyhl.107/2005 Sb./ - na dobu školního roku, ve kterém mají odpovídající věk

Cena obědů a svačin

 7 – 10 let 36,00 Kč
11 – 14 let 38,00 Kč
15 let a více 40,00 Kč
cizí strávníci 90,00 Kč
svačina 35,00 Kč
 
 
 
 
 
 
 


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb