Home>Rodič>Unie rodičů

Unie rodičů

  • Spolupráce školy s rodiči je zajišťována prostřednictvím Unie rodičů, která vznikla jako samostatný právní subjekt.
  • Unie rodičů disponuje samostatným bankovním účtem a pokladnou. Příjmy unie tvoří finanční příspěvky od rodičů žáků a sponzorské dary.
  • Finanční příspěvky jsou využívány k úhradě nákladů na celoškolské kulturní a sportovní akce (doprava, vstupenky, ceny v soutěžích).
  • Unie projednává návrh rozpočtu na kalendářní rok, sleduje čerpání rozpočtu a rozhoduje o jeho použití.

Součinnost mezi vedením školy a Unií rodičů se uskutečňuje v pravidelných intervalech minimálně 2x v průběhu školního roku a v mezidobí operativně podle vzniklé potřeby.

  ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

  • Výše členských příspěvků 300 Kč.
  • Výše je jednotná a nezávislá na počtu dětí na škole, jak je uvedeno v zaslaném materiálu / manuálu UR. Přispět mohou oba rodiče.
  • Příspěvky doporučujeme zaslat do konce listopadu.
  • Účet číslo: 2100215921 / 2010 Fio banka


Vedení Unie rodičů

Rada Unie předsedkyně - Miroslava Pavlů
místopředseda - Petra Novotná

Zástupci Unie rodičů

1.A - Zdeňka Bubeníková, Ivana Rockel, 1.B - Petr Kasal, Vendula Králová, Lenka Krejcarová

2.A - Jana Burda Olivová, 2.B - Nela Szikorová, 2.C - Miroslava Pavlů, Eva Hrnčířová

3.A - Jiří Malík, 3.B - Miluše Jonášová, 3.C - Kateřina Brierley

4.A - Pavel Hrnčíř, Mirka Krouská, 4.B - Lenka Engelová, Miroslava Pavlů, 4.C - Petra Švejdová

5.A - Ilona Grůšová, 5.B - Petra Novotná, Stanislava Fleková (správa webových stránek)

6.A - Jana Terlecká, 6.B - Jiří Hlaváček

7.A - Jitka Škunderová

8.A - Jitka Ondrejkovičová, 8.B - Kamila Knobloch

9.A - L. Fišer

Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb