Home>Rodič>Unie rodičů

Unie rodičů

  • Spolupráce školy s rodiči je zajišťována prostřednictvím Unie rodičů, která vznikla jako samostatný právní subjekt.
  • Unie rodičů disponuje samostatným bankovním účtem a pokladnou. Příjmy unie tvoří finanční příspěvky od rodičů žáků a sponzorské dary.
  • Finanční příspěvky jsou využívány k úhradě nákladů na celoškolské kulturní a sportovní akce (doprava, vstupenky, ceny v soutěžích).
  • Unie projednává návrh rozpočtu na kalendářní rok, sleduje čerpání rozpočtu a rozhoduje o jeho použití.

Součinnost mezi vedením školy a Unií rodičů se uskutečňuje v pravidelných intervalech minimálně 2x v průběhu školního roku a v mezidobí operativně podle vzniklé potřeby.

  ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

  • Výše členských příspěvků 300 Kč.
  • Výše je jednotná a nezávislá na počtu dětí na škole, jak je uvedeno v zaslaném materiálu / manuálu UR. Přispět mohou oba rodiče.
  • Příspěvky doporučujeme zaslat do konce listopadu.
  • Účet číslo: 2100215921 / 2010 Fio banka


Vedení Unie rodičů

Rada Unie předseda - Hana Provazníková
místopředsedaAndrea Kopecká

 

 

  
Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb