Home

Informace k testování zaměstnanců školy

Informace k testování zaměstnanců školy

V souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.,  o ochraně veřejného zdraví, a na základě mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č. j. MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN; 47828/2020-21/MIN/KAN; 47828/2020-22/MIN/KAN a 47828/2020-25/MIN/KAN upravujících zákon č. 94/2021 Sb. naše škola provádí testování zaměstnanců na onemocnění COVID-19. Tímto dle zákona č. 262/2006 Sb. §102 vytváříme bezpečné a zdraví neohrožující pracovní
prostředí.

Zpět


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb