Home

Kontakty na učitele - kontakty

1. AMgr. Nina Dyčenková, zkratka: Dy326 211 188dycenkova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Nina Dyčenková, zkratka: Dy

01_Mgr. Nina Dyčenková, zkratka: Dy
*1963

Vzdělání

2001 - 2005 Technická univerzita Liberec, obor učitel 1. stupně základní školy, Mgr; 1990 – 1993 Univerzita Žitomir, učitelství 1. stupně, Ukrajina, Mgr; 1980 – 1984 Pedagogické učiliště Korostyšiv, Ukrajina

Praxe

1996 – 2015 učitelka ZŠ a MŠ G.A. Lindnera Rožďalovice – výuka na 1. stupni, koordinátor EVVO; 1993 – 1996 vedoucí pracovního úseku firmy BENKO, Kopidlno; 1984 – 1993 učitelka ZŠ č. 1 Malin, Ukrajina (učitelství pro 1. stupeň)

Další aktivity

2014- vzdělávací akce“ Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogy“ 2012- projekt „EU Škola pro život“ 2012- projekt „CLIL“ 2011- projekt „Sborovna“ 2011- projekt „Minimalizace šikany“ 2011- vzdělávací program „Prevence rizikového chování v praxi škol“ 2009-2010 - studium koordinátora EVVO, Praha 2010 - kurz „Finančně gramotný učitel, finančně gramotný žák ve škole“ v rámci projektu „Rozumíme penězům ve Středočeském kraji“ 2006 - projekt „I – Informační gramotnost ve výuce na 1. stupni ZŠ“

Zájmy, záliby

Mezi mé zájmy patří turistika, cestování, malování, dramatická výchova, vaření, příroda a zejména práce s dětmi. Mám ráda kočky. Doma mám tři kočky z ních dvě jsou mainské mývali (Maine Coon) jménem Eliška, Max a jednu obyčejnou kočičku jménem Terezka.
 

1. BMgr. Miroslava Cindrova, zkratka: Ci326 211 173cindrova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Miroslava Cindrova, zkratka: Ci

*

Vzdělání

Praxe

2. AMgr. Jaroslava Svátková, zkratka: Svt326 211 178svatkova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Jaroslava Svátková, zkratka: Svt

03_Mgr. Jaroslava Svátková, zkratka: Svt
*1969

Vzdělání

Absolvovala jsem čtyřleté studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na učitelství 1. stupně ZŠ.

Praxe

Po ukončení studia jsem nastoupila na tuto školu.

Další aktivity

Jsem členkou Rady školy a koordinátorkou tvorby ŠVP pro 1. stupeň.

Zájmy, záliby

Rodina, cestování, divadlo, četba, rodina, výtvarné umění.

2. BMgr. Olga Schwerdtnerová, zkratka: Sch326 211 178schwerdtnerova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Olga Schwerdtnerová, zkratka: Sch

04_Mgr. Olga Schwerdtnerová, zkratka: Sch
*1977

Vzdělání

duben 2OO2 – ukončení studia na Pedagogické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor učitelství pro první stupeň základní školy se zaměřením na tělesnou výchovu

Praxe

od roku 2000 – učitelka základní školy Dukelská 1112
 

Zájmy, záliby

rodina, cestování, četba, kino, hudba
 

3. AMgr. Kateřina Turková, zkratka: Turk 326 211 178turkova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Kateřina Turková, zkratka: Turk

05_Mgr. Kateřina Turková, zkratka: Turk
*1972

Vzdělání

Gymnázium Boženy Němcové v Hradci Králové Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové- učitelství 1.stupně, specializace v předmětu výtvarná výchova

Praxe

1996 - 2000 ZŠ Jiráskovo náměstí v Hradci Králové Od roku 2000 5. ZŠ Mladá Boleslav

3. B Mgr. Kristýna Lazarová, zkratka: La326 211 178lazarova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Kristýna Lazarová, zkratka: La

06_Mgr. Kristýna Lazarová, zkratka: La
*1976

Vzdělání

SPgŠ v Karlových Varech se zaměřením na TV, ZČU v Plzni obor 1. stupeň ZŠ

Praxe

ZŠ Benátky nad Jizerou, ZŠ Schwarzova v Plzni, 3.ZŠ Ostrov

Další aktivity

preventistka řečové výchovy, od roku 2011 studentka grafologie a psychologie v Praze u České grafologické komory a Institutu aplikované a poradenské psychologie

Zájmy, záliby

rodina, sport, četba, tvoření

4. A Lucie Kašparová, zkratka: Kaš326 211 173kasparova@5zsmb.cz Osobní informace

Lucie Kašparová, zkratka: Kaš

07_Lucie Kašparová, zkratka: Kaš
*1979

Vzdělání

sociální pedagogika, Praha; učitelství pro 1.stupeň ZŠ se specializací na TV, UJEP Ústí nad Labem (studium)

Praxe

od r. 2006 ZŠ Dukelská 1112

Další aktivity

absolventka specializovaných seminářů montessori pedagogiky; koordinátor environmentální výchovy na 1. stupni

Zájmy, záliby

rodina, sport, turistika, cykloturistika, vodáctví a občasné lenošení :o)

4. BMgr. Lenka Holečková, zkratka: Ho326 211 173holeckova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Lenka Holečková, zkratka: Ho

08_Mgr. Lenka Holečková, zkratka: Ho
*

Vzdělání

leden 2008 ukončení studia na Pedagogické fakultě UK, obor Učitelství 1. stupně se specializací německý jazyk; Mgr.

Praxe

5. ZŠ MB

Další aktivity

absolventka kurzu Sfumato – metody Splývavého čtení
absolventka kurzu „Neurovývojová stimulace – Pohybem se učíme“

absolventka základního kurzu Kritického myšlení

Zájmy, záliby

rodina, cestování, cykloturistika, zahradničení, knížky a mnoho dalšího podle časových možností :-)

5. AMgr. Josef Suchánek, zkratka: Su326 211 178suchanek@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Josef Suchánek, zkratka: Su

09_Mgr. Josef Suchánek, zkratka: Su
*1986

Vzdělání

2015 – dosud Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, studijní obor: Speciální pedagogika – učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Praxe

Vzdělání:
2015 – 2020 
Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, studijní obor: Speciální pedagogika – učitelství pro 1. stupeň ZŠ (titul Mgr.)
 
2010 – 2014
Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, studijní obor: Sociální práce (titul Mgr.)
 
2009 – 2012
Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, studijní obor: Speciální pedagogika – specializace psychopedie a somatopedie (titul Bc.)
 
2006 – 2010
Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, studijní obor: Sociální a charitativní práce (titul Bc.)
 
2002 – 2006
Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady

 

Praxe: 

07/2017 – dosud
Základní škola Mladá Boleslav, Dukelská 1112, příspěvková organizace, Mladá Boleslav
 
09/2015 – 07/2017
PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., Hrubínova 1458, Hradec Králové
 
10/2007 – 08/2015
Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o., Nerudova 1180, Hradec Králové

Další aktivity

lektor metody Instrumentálního obohacování R. Feuersteina

Zájmy, záliby

rodina, kocouři Matýsek a Mikeš, sport (spinning, cyklistika), fotografování, kultura, cestování, stolní a společenské hry, vaření

5.BMgr. Barbora Tichá, zkratka: TB326 211 179fischerova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Barbora Tichá, zkratka: TB

*

Vzdělání

Praxe

6. ABc. Kamila Žitníková, zkratka: Ži326 211 179zitnikova@5zsmb.cz Osobní informace

Bc. Kamila Žitníková, zkratka: Ži

*

Vzdělání

Praxe

6. BMgr. Lenka Klímová, zkratka: Klím326 211 182 klimova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Lenka Klímová, zkratka: Klím

12_Mgr. Lenka Klímová, zkratka: Klím
*1969

Vzdělání

1993 promoce na Pedagogické fakultě UK Praha, obor M-TV, titul Mgr.

Praxe

1994 – dosud ZŠ MB Dukelská 1112
1995 – 2017 externí vyučující matematiky na SOŠ a SOU Jičínská 762 MB

Další aktivity

členka Školské rady
metodička ICT

mentorka
instruktorka školního lyžování

instruktorka snowboardingu

instruktorka cyklistiky

 

Zájmy, záliby

rodina, sport, počítače, cestování

7. AMgr. Milan Tichý, zkratka: Tch326 211 179tichy@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Milan Tichý, zkratka: Tch

*

Vzdělání

Praxe

7. BMgr. Kateřina Hasmanová, zkratka: Ha326 211 183hasmanova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Kateřina Hasmanová, zkratka: Ha

*

Vzdělání

Praxe

7. CMgr. Alena Ludvíková, zkratka: Lud326 211 180ludvikova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Alena Ludvíková, zkratka: Lud

15_Mgr. Alena Ludvíková, zkratka: Lud
*1981

Vzdělání

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě

Praxe

5. ZŠ MB

Zájmy, záliby

dříve klavír a balet, nyní divadlo, pasivně sport

8. AMgr. Daniela Kissová, zkratka: Ki326 211 182kissova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Daniela Kissová, zkratka: Ki

*

Vzdělání

Praxe

8. BMgr. Iva Lefnerová, zkratka: Le326 211 179lefnerova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Iva Lefnerová, zkratka: Le

17_Mgr. Iva Lefnerová, zkratka: Le
*1993

Vzdělání

r. 2017 ukončeno studium na Technické univerzitě v Liberci, fakultě pedagogické a humanitní, magisterský obor dějepis a občanská výchova.

Praxe

2017 - nyní  5. ZŠ Mladá Boleslav
 
 

Další aktivity

2019 - absolventka základního kurzu RWCT
2019 - absolventka instruktorského kurzu sjezdového lyžování 

Zájmy, záliby

běhání, lyžování, rodina, přátelé, četba, můj pes 
 
 
8. CBc. Dana Pilvousková, zkratka: Pi326 211 182pilvouskova@5zsmb.cz Osobní informace

Bc. Dana Pilvousková, zkratka: Pi

*

Vzdělání

Praxe

9. A Mgr. Jitka Brožová, zkratka: Br326 211 180brozova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Jitka Brožová, zkratka: Br

19_Mgr. Jitka Brožová, zkratka: Br
*1959

Vzdělání

Filozofická fakulta UP v Olomouci, obor Školský management; Bc. (2011), Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor čeština – polština, učitelství pro jazykové školy, 2. a 3. stup.; Mgr. (1983)

Praxe

2009–2016 Služba škole MB/Služby a školení MB, vedoucí studijního oddělení; 2009–1985 2. ZŠ Mladá Boleslav; 1983–1985 2. ZŠ Benátky nad Jizerou

Další aktivity

zdravotnický instruktor ČČK, absolventka studia PSPJ, absolventka kurzů Osobnostní a sociální výchova, absolventka kurzu Mimoškolní práce s dětmi a mládeží, PedF UK v Praze, absolventka kurzu Znakový jazyk, lektor vzdělávání dospělých

Zájmy, záliby

rodina, kultura, příroda, domácí mazlíčci, tvoření, cestování …

9. BMgr. Roman Král, zkratka: Kro326 211 180kral@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Roman Král, zkratka: Kro

*

Vzdělání

Praxe

Mgr. Jan Bureš, zkratka: 326 211 183bures@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Jan Bureš, zkratka:

*

Vzdělání

Praxe

Mgr. Marta Duchková, zkratka: Du326 211 173duchkova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Marta Duchková, zkratka: Du

*

Vzdělání

Praxe

Mgr. Ivana Tichá, zkratka: Ti326 211 182ticha@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Ivana Tichá, zkratka: Ti

65_Mgr. Ivana Tichá, zkratka: Ti
*1985

Vzdělání

Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové – obor angličtina a francouzština

Praxe

Základní škola Jean Paul II­Rennes (Francie), 4 ZŠ Kolín

Další aktivity

lektorka angličtiny, francouzštiny a češtiny pro cizince

Zájmy, záliby

cestování, turistika, jízda na kole, filmy

Lilija Maťažová, zkratka: Mt326 211 175matazova@5zsmb.cz Osobní informace

Lilija Maťažová, zkratka: Mt

77_Lilija Maťažová, zkratka: Mt
*1973

Vzdělání

1990 - 1995 Nižynská státní vysoká škola pedagogická – obor-učitelka ukrajinského jazyka a literatury, 2000 Zkouška z ČJ v Pedagogickém centru v Praze, 2007 Vzdělávací program Realizace práv dítěte v multikulturní společnosti, 2008 Kurz Základy výpočetní

Praxe

2008-2013 Vychovatelka školní družiny Asistentka pedagoga Učitelka ZŠ a MŠ, Základní škola a Mateřská škola Běchary, 2013 - dosud 5. ZŠ MB

Zájmy, záliby

knížky, tvoření, cestování

Karel Šourek, zkratka: Šou326 211 174sourek@5zsmb.cz Osobní informace

Karel Šourek, zkratka: Šou

78_Karel Šourek, zkratka: Šou
*1975

Vzdělání

květen 1993 ukončení studia na SEŠ Ml. Boleslav

Praxe

1996 - 4. a 7. ZŠ, 1996 - 2000 - 5. ZŠ, 2000 - 2001 - civilní vojenská služba, 2001 - dosud - 5.ZŠ

Další aktivity

Instruktor školního lyžování, Instruktor snowboardingu, Instruktor drobných pohybových her, pedagog volného času

Zájmy, záliby

Sport

Magdaléna Šelemberková, zkr. Se326 211 179selemberkova@5zsmb.cz Osobní informace

Magdaléna Šelemberková, zkr. Se

*

Vzdělání

Praxe

Mgr. Jan Volf, zkratka: Vo326 211 187volf@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Jan Volf, zkratka: Vo

80_Mgr. Jan Volf, zkratka: Vo
*1975

Vzdělání

studium PF JU obor tělesná výchova a sport (1996), FTVS UK obor tělesná výchova a sport (2006)

Praxe

ISŠ Na Karmeli 2000 - 2010, SOŠ a SOU Horky nad Jizerou 2013 - 2015

Další aktivity

trenér tenisu 3. třídy, trenér atletiky 3. třídy

Zájmy, záliby

atletika, tenis, divadlo, cestování, dobré jídlo

Vladana Arvayová, zkr: Ar326 211 179arvayova@5zsmb.cz Osobní informace

Vladana Arvayová, zkr: Ar

*

Vzdělání

Praxe

Lea Brejcha, zkratka: Ble326 211 183brejcha@5zsmb.cz Osobní informace

Lea Brejcha, zkratka: Ble

*

Vzdělání

Praxe

Miroslava Hyšková, zkratka: Hš326 211 182hyskova@5zsmb.cz Osobní informace

Miroslava Hyšková, zkratka: Hš

*

Vzdělání

Praxe

Ing. Robert Fiedlerfiedler@5zsmb.cz Osobní informace

Ing. Robert Fiedler

*

Vzdělání

Praxe

Gungor Hatice326 211 182 Osobní informace

Gungor Hatice

*

Vzdělání

Praxe

Ing. Zuzana Housková326 211 182houskova@5zsmb.cz Osobní informace

Ing. Zuzana Housková

*

Vzdělání

Praxe

Ing. Maroš Štieber326 211 183stieber@5zsmb.cz Osobní informace

Ing. Maroš Štieber

*

Vzdělání

Praxe

Mgr. Tereza Svobodová326 211 181svobodova@5zsmb.cz Osobní informace

Mgr. Tereza Svobodová

*

Vzdělání

Praxe

Ing. Monika Holubová326 211 183holubova@5zsmb.cz Osobní informace

Ing. Monika Holubová

*

Vzdělání

Praxe

Jana Kouřilová, zkr.: Ko326 211 175kourilova@5zsmb.cz Osobní informace

Jana Kouřilová, zkr.: Ko

*

Vzdělání

Praxe

PhDr. Zuzana Knesplová326 211 181knesplova@5zsmb.cz Osobní informace

PhDr. Zuzana Knesplová

*

Vzdělání

Praxe


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb