Home

Údif

Údif

Poslední týden před prázdninami naší školu navštívilo Úžasné Divadlo Fyziky z Brna. ÚDiF je skupina lidí, kteří se rozhodli bavit diváky fyzikou. Za cíl si vzali předávat  radost z poznání a snaží se probudit v dětech nadšení z pozorování světa kolem sebe. Jejich profesionální  fyzikální show jsme již zhlédli před dvěma lety a nyní jsme se opět potěšili sledováním pokusů. Program pro první stupeň s názvem Kouzelná fyzika a pro druhý stupeň s názvem Všechny barvy duhy zhlédli všichni žáci od druhých do devátých ročníků. Letos cenu vystoupení hradila škola. Představení vyvolalo u dětí, a nejen těch nejmenších, údiv na tváři a inspirovalo k pokusům doma i ve škole. Kéž by bylo více takových akcí, které v dětech vyvolávají zájem o přírodu a jevy kolem nás.  Děkujeme. Zdena Špičková

Zpět


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb