Home

Zdravé město Mladá Boleslav se opět kvalitně zapojilo do Světového „Dne bez tabáku“.

Zdravé město Mladá Boleslav se opět kvalitně zapojilo do Světového „Dne bez tabáku“.

Po úspěšné akci z roku 2017 – „Normální je nekouřit aneb cesta za čistým vzduchem“ kdy 20 studentů 5zš Dukelská zdolala pěším výstupem nejvyšší horu ČR Sněžku se pro velkým zájem studentů akce v roce 2018 opakovala. Ve čtvrtek 31.května za krásného slunečného počasí zdolala celá skupina 59 studentů ze Zdravé školy 5zš Dukelská opět nejvyšší horu ČR Sněžku a v těžkém terénu na čistém vzduchu celkem tato skupina zdolala více jak 22 km. Na samém vrcholu Sněžky byl pak rozvinut protikuřácký transparent. To ovšem není vše a všichni žáci 1.stupně této školy podpořili Den bez tabáku ještě tzv simulovaným výstupem na Sněžku pomocí sčítání výšky při zdolání školního schodiště. Žáci a pedagogové museli pro zdolání výšky vrcholu Sněžky vyjít školní schodiště hned 116 krát. Za celé dopoledne vyšli schodiště hned na 1.197 krát. Zdolali tak nejen nejvyšší horu ČR Sněžku, ale dokonce i nejvyšší horu na evropském kontinentu – Mont Blanc a dokonce i nejvyšší horu světa – Mount Everest. Tento kolektivní sportovní výkon si zaslouží hluboký obdiv a Zdravé město MB velmi děkuje za aktivní podporu v této osvětové protikuřácké akci. Za Zdravé město MB se společně s 59 studenty vydal na pěší výstup Sněžky sám vedoucí tohoto projektu  Jindřich Zítka. „Velmi mne potěšil velký zájem z řad studentů 5zš o opakované zdolání vrcholu Sněžky, který byl i v roce 2017 náročným fyzickým i psychickým testem zdatnosti. Účast 59 studentů naprosto předčila mé očekávání po loňském náročném výstupu. Osvěta u nejohroženější části populace této země i planety je tím nejúčinnějším nástrojem ke snížení uživatelů tabákových výrobků a tím celkovému snížení zdravotních rizik i negativních následků.“, konstatuje Jindřich Zítka a velmi děkuje touto cestou za aktivní zapojení tak velkého počtu studentů i pedagogů z celé 5zš Dukelská.

 

Světový den bez tabáku je mezinárodní kampaní, která se zaměřuje na prevenci nemocí spojených s užíváním tabákových výrobků. Tato akce každý rok vždy připadá na 31.květen a je podporována Světovou zdravotnickou organizací WHO.

 

Zdravé město Mladá Boleslav se tak kvalitně a aktivně zapojilo do významné osvětové akce.

Zpět


Partneři

thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb
thumb